عوارض خروج از کشور

اطلاعات ضروری 

عوارض خروج از کشور

هر مسافر (حتی افراد زیر دو سال) هنگام خروج از کشور باید مبلغی را به عنوان عوارض خروج از کشور پرداخت کنند. مبلغ عوارض برای خروج از مرزهای هوایی 750000 ریال می باشد، که باید قبل از سفر در یکی از شعبات بانک ملی پرداخت شودو قبض آن می بایستی همراه پاسپورت  در هنگام خروج به قسمت گذرنامه ارائه گردد.نکته 1:سفرهای زیارتی شامل 50 درصد تخفیف در پرداخت عوارض میباشد.  نکته 2:تعدد مسافرت وسن تاثیری در مبلغ عوارض ندارد.نکته3: دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت،خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط  پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور(دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند،دارندگان پروانه گذر مرزی وجانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند،همچنین ایرانیان  مقیم خارج از کشوردارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی ،از پرداخت عوارض خروج از کشور مستثنی هستند.